FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Predpoveď


predpoveď

- akákoľvek výpoveď o budúcnosti, ktorá je výsledkom ľudskej schopnosti využívať svoje skúsenosti , intuíciu alebo vedecké poznatky na úvahy o javoch, ktoré by sa mohli v budúcnosti uskutočniť ( L516;153). Existujú rôzne druhy predpovedí, napr. predikcia, proroctvo, horoskop a pod.