FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Procedúra, ktorú možno s entitami vykonať


procedúra, ktorú možno s entitami vykonať

- špecifikácia operácie, ktorá sa v priebehu riešenia problému (pri odvodzovaní požadovaného výsledku) má vykonať. Pri procedúrach ide vo všeobecnosti o používanie a interpretovanie deskripcií entít a relácií medzi entitami pri špecifických aplikáciách znalostí ( L539;60).