FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Deskripcia entít


deskripcia entít = opis entít

- identifikácia a rozlíšenie entít a ich tried. Deskripcie entít sú tvorené vetami určitého jazyka, ktorých prvky sú tvorené primitívnymi konceptmi ( L539; 59).