FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Relácia medzi entitami


relácia medzi entitami

- vyjadruje závislosť alebo asociáciu medzi entitami. Relácie medzi entitami vyjadrujú definičné, empiricko-asociatívne, taxonomické (generalizačno- -špecializačné), štrukturálne (závislosť celku k časti), priestorové, časové, príčinné, funkčné, ohraničujúce sa regulačné vzťahy, ako aj úlohy, v ktorých sa majú alebo môžu vyskytovať ( L539;59-60).