FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prax


prax (z gr. PRAXIS = konanie) prax (FT)

- konanie, navyknutá pravidelná činnosť. Filozofický pojem praxe kolíše podľa toho, aké významové útvary a v akom spojení intervenujú v priebehu jeho tvorby. Pojem praxe zaujíma kľúčové miesto napríklad v marxistickej filozofii alebo v pragmatizme. Prax sa niekedy chápe ako základný spôsob, akým si človek osvojuje svet, karmanický prazáklad akejkoľvek formy osvojovania si sveta človekom.

-------
prax>