FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Karma


karma(n)

- rozhodujúci faktor dharma-čakry; podľa indického náboženstva dielo, skutky, vplyv vnútorného presvedčenia na ľudské konanie. Človek je to, čo urobil alebo čo robí, jeho dielo je "materský život, v ktorom sa rodí"; t. j. človek svojim konaním určuje, kde, v akom materskom živote sa opäť narodí. Karman je tak vlastne označením transcendentného zákona, ktorý určuje, že človek bude v ďalšom živote žať to, čo zasial v predošlom. Z údelu človeka, dobrého alebo zlého, možno teda podľa názoru Indov vyčítať, ako konal v predchádzajúcom živote.

Pojem karmanu vykryštalizoval v upanišádach a ovplyvnil nielen hinduizmus, ale je aj v pozadí všetkých náboženských prúdov, ktoré vznikli na pôde Indie (cf. L152; 165). V istom zmysle by sme mohli predstavu karmy považovať za výsledok tematizácie a rozboru fenoménov praxe.

--------
karma>