FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pramene


pramene pramene (FT)

- súbor vlastností aktuálneho alebo potenciálneho materiálu, z ktorého bádateľ čerpá informácie a ktoré tvoria určitú informačnú štruktúru konštituovanú na základe bádateľom kladených otázok. Štruktúra prameňa je závislá jednak od vlastností materiálu, ale aj od úrovne poznania, ktorá je východiskom bádateľovej formulácie otázok. Pramene sú predmetom skúmania predovšetkým teórie prameňov. Dôležitou skupinou prameňov sú historické pramene (a v rámci nich pramene histórie filozofie), archeologické pramene, pramene práva.

----------
pramene>