FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Postupnosť čísiel


postupnosť čísiel

- množina čísiel, ktoré sú uvedené v určitom poradí začínajúc určitým prvým číslom tak, že každému z nich možno jednoznačne priradiť prirodzené číslo n = 1, 2, 3, ... v tomto poradí ( L551;149).