FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Postupnosť


postupnosť

- usporiadanosť podľa následnosti; funkcia, ktorej definičným oborom je množina všetkých prirodzených čísel. Hodnota f (n) tejto funkcie v prirodzenom čísle n sa označuje a a nazýva sa n-tý člen postupnosti. Postupnosť s n-tým
ü
členom a sa zapisuje
ü
ě
(a ) .
ü
n=i

-------------
postupnosť>