FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Polanyi, m.


Polanyi, Michael (12. 3. 1891 Budapeą» - 22. 2. 1976 Oxford) Kód: 485

- anglický filozof a vedec, jeden zo zakladateµov postpozitivizmu. Od roku 1933 profesor Manchesterskej univerzity.

V 40. rokoch 20. stor. vystúpil s kritikou základných princípov logického pozitivizmu. V 50. rokoch rozpracoval koncepciu nevysloveného (tacit) alebo skrytého poznania. Toto skryté poznanie sa osvojuje v praktickej činnosti, v spoločnej vedeckej práci. Vyslovené poznanie vo vede vystupuje v podobe interpersonálneho poznania (ako pojmy a teórie), zatiaµ čo nevyslovené poznanie - ako osobné poznanie (personal knowledge).

--------------
Polanyi, M.>