FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pojem bytia


pojem bytia

- významový útvar, ktorý vzniká poznávaním bytia; pojem bytia treba odlišovať od bytia, čo sa nie vždy dostatočne uvedomuje alebo vyjadruje.

Klasickou chybou v tomto ohľade je vyjadrenie typu "bytie je najvšeovbecnejší pojem", pričom správna formulácia by mala znieť: "pojem bytia je najvšeobecnejší pojem".

Bazírovanie na odlišovaní pojmu bytia a bytia nie je samoúčelné, pretože ide o odlišné entity: v prípade pojmu bytia máme do činenia s významovým útvarom, ktorý existuje len potiaľ, pokiaľ ho niekto myslí, zatiaľ čo bytie nevyžaduje v každom prípade existenciu mysliacej bytosti. Pojem bytia a bytie majú odlišný ontologický status.

V súlade s povedaným treba takisto rozlišovať medzi názormi na bytie a názormi na pojem bytia.

--------------
pojem bytia>