FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hydrosféra


hydrosféra

- súhrn vodstva na Zemi i v atmosfére vo všetkych tgroch skupenstvách. Z ceľkového bojemu sladká voda 2,77 %, z toho 77,6 % v ľadovcoch ( L715;271).