FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Akadémia platónska


Akadémia platónska

- filozofická škola založená okolo r. 387 pr. n. l. Platónom. Meno dostal podľa rovnomenného aténskeho predmestia, ktorého ochrancom bol héros Akadémos. Po organizačnej stránke bola Akadémia thiasom na pestovanie kultu Múz. Plató sledoval jej založením pravdepodobne aj politické ciele, ako možno súdiť podľa jeho výkladu o spoločenskom poslaní filozofov v Ústave (9).

Obsahom svojej činnosti nadväzovala ma tradície pytagorovského spolku. O jej vedeckom a filozofickom programe si možno utvoriť predstavu zo 7. knihy Platonovej Ústavy, kde sa opisuje, ako treba vzdelávať filozofov. Ako hlavné zložky vzdelania filozofov sa tu uvádza aritmetika, geometria, stereometria, astronómia a náuka o harmónii. Tieto vedecké disciplíny sa označujú ak predohra k najvyššej forme rozumovej činnosti, k dialektike.

Rozlišuje sa:

Stará Akadémia

Stredná Akadémia

Nová Akadémia

Akadémia platónska florentskáAkadémia platónska>