FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pius i.


Pius I. sv. (+ okolo 155)

- 10. pápež (okolo 142 - okolo 155). Pocas jeho vlády vypracovali a šírili svojej systémy v Ríme poprední gnostici Valentinus a Kerdo, ako aj Marcion z Pontu, ktorí prišli okolo roku 140 a zavrhli SZ, porovnávajúc jeho Boha a Bohom, ktorého zjavil Ježiš Kristus. Pius zrejme viedol zhromaždenie presbyterov, ktorí v júli 144 vylúčili Marciona z ortodoxnej obce. Takisto zrejme poznal kresťanského filozofa a apologéta Justína, ktorý učil v tom čase v Ríme ( L712;11).