FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Justinus


Justinus (ok. 100 - ok. 167 n. l.) = Justinus Martýr = Iustinos

- cirkevný otec, prvý a najvýznamnejší z kresťanských apologétov ( Kristus vo filozofickom plášti), filozof, znalec pytagoreizmu, aristotelizmu a stoicizmu, autor Apológie a Dialógu a Tryfónom. Jeho žiakom bol pravdepodobne Tatianus. Justina zrejme poznal Pius I.

Justinus sa prostredníctvom platonizmu dostal okolo r. 130 ku kresťanstvu. Cestoval po maloázijských mestách ako učiteľ filozofie, neskôr sa usadil v Ríme, kde založil filozofickú školu. Jeho protivník kynický filozof Crescens ho udal ako kresťana a Justinos počas prenasledovania kresťanov zomrel mučeníckou smrťou.

Justinus sa snažil zmieriť princípy viery a rozumového poznania. Pripúšťal, že aj diela pohanských filozofov obsahujú prvky pravdy, ale dokazoval, že skutočné poznanie umožnilo až kresťanstvo.