FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pedagogika duchovedná


pedagogika duchovedná = pedagogika kultúry = pedagogika filozofická

- rozsiahly a diferencovaný smer pedagogického myslenia 20. stor. Podľa duchovednej pedagogiky patrí pedagogika k duchovným vedám.

------------------------
pedagogika duchovedná>