FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Parusia


parusia (gr.)

- prítomnos» pri veci ; u Platona tu ide o súvislos» idey (9) a veci (9) zo strany idey ( L69;47).

----------
parusia>