FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Panslavizmus


panslavizmus

- v 19. stor. idea spojenia slovanských národov pod vládou ruského cára a tomu zodpovedajúce politické snahy, ktorých významným zdrojom bola snaha o nezávislos» slovanských národov zotročených habsburskou monarchiou a Tureckom ( L715;527).