FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Monarchia habsburská


monarchia habsburská

- komplex krajín spojených vládou spoločného panovníka z rodu rakúskych Habsburgovcov. Vznikla 1526, keď bol rakúsky arcivojvoda Ferdinand I. Habsburský zvolený za českého a uhorského kráľa. Pragmatickou sankciou z 1713 bola zabezpečená jej nedeliteľnosť, 1804 vzniklo rakúske cisárstvo. Pretrvala až do 1918 (od 1867 ako Rakúsko-Uhorsko) ( L715;242).

-----------------------
monarchia habsburská>