FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Pamä»


pamä» pamä» (FT)

- schopnos» uchováva» vnemy alebo predstavy v časovom intervale po preľívaní; miesto prechovávania predstáv. Pamä» je súbor psychických procesov, umoľňujúci zapamätanie si (vątepovanie) uchovanie, vyvolanie vnemov, poznatkov, pohybov, skúseností. Funkčne moľno rozliąova» pamä» okamľitú, pamä» krátkodobú, pamä» dlhodobú ( L154;231 L1039;144).

--------
pamä»>