FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Otec


otec

- 1. muž , ktorý splodil dieťa; 2. sociálny otec: sociálna rola, ktorá z hľadiska príbuzenstva prináleží pokrvnému alebo adoptívnemu otcovi v rodine a v spoločnosti ; 3. duchovný otec: cirkevný otec, číže cirkvou uznaný, úradne stanovený činiteľ (kňaz, arcibiskup, pápež); neskôr sa označenie "duchovný otec" používalo aj vo filozofii pre človeka, ktorý je zakladateľom alebo hlavným predstaviteľom určitého smeru, školy alebo ucenia a pod. ( L217;261).

-------
otec>