FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Osnovy učebné


osnovy učebné

- školský dokument, v ktorom sa konkretizujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania v učebných predmetoch a v študijných predmetoch podľa schváleného učebného plánu ( L189;469-470).