FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Oceán


oceán

- 1. v širšom zmysle svetový oceán, suvislý vodný obal Zeme so spoločnou hladinou; najväčšia časť hydrosféry zaberajúca asi 361 mil. kmý, t. j. asi 70,8 % plochy zemského povrchu. Kontinenty a ostrovy rozdeľujú oceán na jednotlivé oceány, moria, zálivy a prielivy;

2. v užšom zmysle časť svetového oceánu ( Tichý oceán , Atlantický oceán, Indický oceán a Severný ľadový oceán) ( L715;502).

Oceány sa začali formovať z Panthalassy po rozpade Pangey ( L206;438).

--------
oceán>