FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Objekt mikrofyzikálny


objekt mikrofyzikálny

- fyzikálny objekt, ktorý je prístupný buď pre pozorovanie elektrónovým mikroskopom, alebo je jeho existenciu moľné dokáza» nepriamymi experimentálnymi metódami. Mikrofyzikálne objekty sú napr. molekuly, atómy, ionty, atómové jadrá , elementárne častice ( L321;11).