FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Novoslavianofili


novoslavianofili

- pokračovatelia slavianofilov v druhej polovici 19. stor. Od svojich predchodcov prevzali tézu o protikladnosti spoločenského vývinu v krajinách Východu a Západu a ideu o zvláštnej historickej úlohe Slovanov, najmä Ruska a podali nové teoretické zdôvodnenie konzervatívnych stránok slavianofilstva.

Hlavný predstaviteľ tohto smeru N. J. Danilevskij, rozvinul organickú teóriu lokálnych kulturno-historických typov, podľa ktorej každý z nich prežíva svojrázne dejiny, prechádza etnografickým, kmeňovým (mladosť), štátnym (zrelosť) a civilizačným (staroba, úpadok) obdobím. Európsky typ prežíva obdobie vädnutia, zatiaľ čo Slovania vstúpili do obdobia rozkvetu. Preto práve slovanský federativny štát, na čele ktorého by stálo samoderžavne Rusko, môže napomôcť všetko šľachetné v ľudstve ( L53;349-350).