FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nominácia


nominácia = pomenúvanie

- využívanie jazykových prostriedkov na pomenovanie predmetov a javov, dejov a udalostí. Medzi nominačné jazykové prostriedky patria predovšetkým morfémy a slová, ktoré už v jazyku jestvujú. Veľmi zriedka sa na pomenovanie tvoria úplne nové, dosiaľ nejestvujúce prostriedky (morfémy a slová). Na druhej strane veľmi často sa pri nominácii používajú prostriedky z iných jazykov, najčastejšie celé slová ( L534;297).