FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nitrianske kniežactvo


Nitrianske kniežactvo

- prvé slovanské kniežactvo na území Slovenska. Hlavným politickým, kultúrnym a hospodárskym centrom Nitrianskeho kniežactva bol Nitra.

Vzniklo po rozpade Avarskej ríše zač. 9. stor., za Pribinu politicky nezávislé od Franskej ríše, po pripojení k Veľkej Morave okolo 833 údelné kniežactvo. V 11. storočí súčasť Pohraničného vojvodstva.