FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Nexus


nexus (lat.)

- spojitos», vz»ah, súvislos», napríklad kauzálny nexus.