FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Príčinnosť


príčinnosť = kauzalita = kauzálna súvislosť = príčinná súvislosť = súvislosť príčiny a následku = príčinne účinkové vzťahy = kauzálny nexus

- priame, konkrétne a základné sprostredkovanie objektívnych súvislostí; jeden proces ( príčina) vyvoláva druhý proces ( následok alebo účinok). Príčinnosť je forma pôsobenie súvislosti medzi vecami, procesmi, systémami atď. objektívnej reality, kedy jav, nazývaný príčinou, vyvoláva nevyhnutne alebo zákonite za určitých podmienok oný jav, ktorý sa nazýva následok.

Príčinou následkov môže byť ľudské správanie i celý rad najrôznejších iných javov.

Príčinnosť je predmetom skúmania etiológie a patrí k základným otázkam, ktorými sa zaoberá filozofia ( L74;576 L646;139 L525;181).

-------------
príčinnosť>