FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie grécke


myslenie grécke

- sa vyznačuje tým, že takmer každý grécky mysliteľ je zároveň predstaviteľom nového typu myslenia. Po prirodnej filozofii milétskej školy prichádzajú pytagorovci s objavom matematickej filozofie, zatiaľ čo eleati sú prví myslitelia, ktorí nastoľujú ideál logickej filozofie. Herakleitos stojí na rozhraní medzi kozmologickým a antropologickým myslením. Hoci sa ešte stále vyjadruje ako prirodný filozof a patrí medzi "starých fyziológov", je presvedčený, že nemožno preniknúť do tajomstva prirody, ak nepreskúmame tajomstvo človeka Ak sa chceme zmocniť skutočnosti a pochopiť jej zmysel, musím splniť požiadavku sebareflexie ( L1210;48-49).