FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Muzikológia


muzikológia = hudobná veda = veda o hudbe = vedy o hudbe
Kód: 587

- je umenovedné odvtevie interdisciplinárnej povahy, ktoré zahrnuje hudobnú akustiku, organológiu, hudobnú fyziológiu, hudobnú psychológiu, hudobnú estetiku, hudobnú sociológiu, hudobnú filozofiu, hudobnú teóriu, hudobnú históriu, hudobnú grafiku, hudobnotextovú interpretáciu, hudobnú interpretáciu a hudobnú pedagogiku. Predmetom výskumu v muzikológii je hudba ( L199;5an. L842;7an.).

Podrobnejšie o muzikológii v rámci SYSHEDIT-u pozri v hypertextovej encyklopédii MUZIKIT.

--------------
muzikológia>