FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mikrofyzika


mikrofyzika = fyzika mikrosveta

- časť fyziky, ktorá skúma mikrofyzikálne objekty. Mikrofyzika zahrnuje predovšetkým tieto odbory: molekulová fyzika, fyzika atómového obalu, jadrová fyzika, fyzika pevných látok, fyzika elementárnych častíc ( L321;10).