FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda axiomatická


metóda axiomatická

- jeden zo spôsobov deduktívnej konštrukcie vedeckých teórií, pri ktorej: 1. zvolí sa určitá množina viet určitej teórie prijatých bez dokazovania ( axiómy); pojmy, ktoré sú v nich obsiahnuté, sa v rámci danej teórie explicitne nedefinujú; 3. určia sa pravidlá odvodzovania a pravidlá definovania v rámci danej teórie, ktoré umožňujú postupne prechádzať od jedných viet k druhým a takto zavádzať nové termíny ( pojmy) do teorie; 4. všetky ostatné vety danej teorie ( teorémy) sa vyvodzujú z (1) na základe (3) ( L53;37).

---------------------
metóda axiomatická>