FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Meditácia transcendentálna


meditácia transcendentálna

- technika celkového uvoľnenia zameraná na ducha a spočívajúca v odpútaní sa od zmyslových a pohybových podnetov, pričom sa meditujúci v priebehu koncentrácie na určité slová (mantry) dostáva až do stavu zmeneného vedomia. Techniku transcendentálnej meditácie vypracoval Maháraši Maheš Jogi v Indii r. 1958, odkiaľ sa za pomoci Beatles, Rolling Stones a pod. a prednáškovej činnosti rožšírila do USA, od r. 1960 v SRN a ďalších krajín.

Táto technika sa pestuje v šesťmesačných kurzoch v Maharašiho európskej výskumnej univerzite. Ťažiskom kurzu je každodenné meditačné cvičenie, dvakrát po dvadsiatich minútach, ktoré cieľom je získavanie latentných (skrytých) schopností tvorivej inteligencie v stave najmenšieho narušenia vedomia a dosahovanie maximálnej usporiadanosti mozgových funkcií.

Meditujúci sa učí nechávať voľný priebeh významovým procesom i procesom organizmu, bez toho, že by ich hodnotil, čo má za následok vynáranie sa potlačenýcha deformovaných vnenov a spomienok. Toto nehodnotiace pozorovanie ma viesť k silnejšej sebaakceptácii a k zvyšovaniu vedomia svojej vlastnej hodnoty. Používajú sa pritom mystické alebo jednoduche formulky, slúžiace ako zvukovo myslený efekt (mantra). Stačí mantra bez významu, ako jedno- alebo viacslabičné slová - napr. óm, lom, luma, aum - bez toho, že by bolo potrebné prisudzovať osobitne káždému meditujúcemu jeho zvláštne slovo. Tieto slová sa odriekavajú v duchu, rovnomerne a plynule po dobu 15 až 20 minút. Meditujúci sa tým dostáva do stále hlbšieho uvoľnenia pri úplnej bdelosti. Ak sú významové útvary príjemné, zotrváva meditujúci pri nich, v opačnom prípade sa vracia späť k opakovaniu mantry. Meditujúci cvičenie ukončuje pozvoľným prechodom pozornosti do normálneho života (cf. L214;102 an.; L215;155).