FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Meditácia filozofická


meditácia filozofická meditácia filozofická (FT)

- jedna zo základných foriem meditácie; klasickým záznamom ("reportážou") filozofickej meditácie v európskej filozofickej tradícii je text Descartovho diela "Meditácie o prvej filozofii". Aktuálny hypertextový dokument spolu s osatnými súčasťami Sústavy FIA má ako základné poslanie počítačovo podporovať práve filozofickú meditáciu (cf. použitie Sústavy FIA).