FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Manipulácia


manipalácia

- narábanie, zaobchádzanie s niečím tak, aby to slúžilo naďalej samo. Predmetom manipulácie môžu byť skupiny ľudí, vecí alebo významov. Manipulácia skupinami ľudí sa uskutočňuje napríklad pomocou masmédií, manipulácia významami sa uskutočňuje napríklad pomocou sémantických operácií. Čiže manipulácia je na jednej strane narábanie s niečím, manuálna činnosť, na druhej strane nepoctivý spôsob konania, cieľavedomé ovplyvňovanie ľudí bez ich vedomia úmyselným prekrúcaním informácií. V tomto druhom zmysle je manipulovanie opakom asertívneho konania ( L715;422 L1025;19).

--------------
manipulácia>