FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skupina sociálna


skupina sociálna

- sociálny útvar, tvorený určitým počtom osôb, ktoré sú voči sebe vo viac alebo menej vymedzených pozíciách a roliach. Má vlastný systém hodnôt a noriem, ktoré upravujú správanie sa jej členov aspoň v záležitostiach pre skupinu významných. Obraz sociálnej skupiny závisí od kategórií intervenujúcich v ich reflexii. Osobitný záujem o výskum sociálnych skupín má najmä sociológia a sociálna psychológia.

-------------------
skupina sociálna>