FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mág


mág

- pôvodne príslušník kňazskej kasty v Perzii vyznávajúci Zoroastrovo učenie. Mágovia uctievali oheň a živly, zaoberali sa liečením, zákonodarstvom a písomníctvom. V období Rímskej ríše preniklo ich učenie aj do Európy, kde slová mág, mágia nadobudli neskôr význam čarodejník, čarodejníctvo ( L459;138).

------
mág>