FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lingvistika historická


lingvistika historická

- je odvetvie jazykovedy, ktoré sa zaoberá vývinom jazyka alebo stavom jazyka v tom ktorom období jeho vývinu počnúc prvými pamiatkami až po súčasnosť.