FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Láska (ratzinger, j.)


láska ( Ratzinger, J.)

- zahrnuje vieru, bez ktorej sa stáva svojmocným činom, sama sa ruší a stáva sa sebaospravedlnením: Viera a láska sa vzájomne podmieňujú a vyžadujú.

V princípe lásky je ďalej prítomný princíp nádeje, ktorá prekračuje okamih i jeho ojedinelosť a hľadá celok. Nosným stĺpami kresťanstva podľa Pavla je viera, nádej, láska, najväčšia z nich je láska ( L625;182).