FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pavol apoštol


Pavol Apoštol (zač. 1. stor. n. l. Tarsos - 65/67 Rím, ako mučeník) (pôvodným hebrejským menom Saul, gr. Paulos)
= Pavol z Tarsu
Kód: 48

- prvý kresťanský teológ. Pochádzal zo zámožnej židovskej rodiny z kmeňa Benjamin, ktorá mala rímske občianske právo. Bol vychovaný ako farizej, dostalo sa mu však zrejme aj grécke vzdelanie. Písal po grécky a citáty zo Starého zákona preberal z jeho gréckeho prekladu. Neskôr študoval v Jeruzaleme u slávneho rabína Gamaliela I.

Bol prvým vzdelancom medzi Kristovými učeníkmi (snáď s výnimou evanjelistu Marka). Kresťanstvo chápal ako tretí stupeň vo vývoji zákona (48).

Pohania podliehajú zákonu prírodnému, zbožňujú prirodné sily ako bohov, klaňajú sa svojim výtvorom alebo zvieratám, prosto sú poddaní prírode. Je to teda aj poddanstvo zákonu tela, zbožňovanie jeho potrieb. Pohanský človek je celkom pohltený prirodou, klania sa a korí sa jej. Prijíma jej zákon, zákon boja, pomsty, krvi.

Druhou fázou vývoja zákona je zákon starožidovský. Nie je to už zákon prírody, ale "zákon otcov", písaný kódex, vyjadrujúci vóľu jedného boha - "Jahve", ktorý sa skrze prorokov "zjavoval" izraelskému národu. Je to nekompromisný zákon boha "Jahve", ktorý sa často správa až príliš ľudsky, keď napríklad od Abraháma žiada jeho syna ako obeť, keď trestá svoj ľud, keď hrozí a horí hnevom.

Kresťanstvo je zákonom lásky (48).

----------------
Pavol Apoštol>