FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kyjevská rus


Kyjevská Rus

- ranofeudálny štátny útvar s jadrom na strednom toku Dnepra v 9. stor.- zač. 12. stor.; vznikol zjednotením východoslovanských kmeňov (Poľanov, Radimičov a Krivičov). Za vlády kniežaťa Vladimíra I. Sviatoslaviča 889 prijal kresťanstvo byzantského obradu. Feudálna rozdrobenosť a stupňujúce sa útoky Kumánov viedli 1132 k rozpadu na samostatné kniežactvá ( L715;378).

---------------
Kyjevská Rus>