FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúrnosť


kultúrnosť

- schopnosť pretvárať zlo na dobro alebo ošklivé na krásno; maximum bytia človeka a spoločnosti alebo najvyššia úroveň činnosti ľudí: nedá sa byť viac než kultúrnym. Teóriou dosahovania kultúrnosti činnosti človeka a jeho života vôbec by mohla byť ponematika kultúrnosti. Kultúrnosť sa prejavuje premenou zla na dobro alebo ošklivého na krásno. Fakt existencie človeka alebo spoločnosti je nevyhnutná, no nie dostatočná podmienka ich kultúrnosti; kultúrnosť predpokladá rozhodnúť sa pre ňu a aktivitu človeka. Podobne to platí aj o námahe: vynakladanie úsilia je nevyhnutnou, no nie dostatočnou podmienkou kultúrnosti.

Jav sa stáva kultúrnym v okamihu, keď začne uspokojovať naše potreby tak, že neškodí.

Podstatou kultúrnosti je inscendencia.

Maximum kultúrnosti je zmysluplnosť.

-------------
kultúrnosť>