FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Zmysluplnos»


zmysluplnos»

- naplnenos» zmyslom ako poµudą»ujúcou prítomnos»ou sveta v µudskom vedomí alebo v bytí človeka, manie zmyslu, spiritualizovanos»; v synkriticizme: maximum kultúrneho bytia alebo kultúrnosti. Opak: zmysluprázdnos».