FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra halštatská


kultúra halštatská

- kultúra staršej železnej doby (700-400 pred n. l.); materiálny prejav obyvateľov halštatskej doby, nazvanej podla pohrebiska v Halstatte. Rozšírila sa na veľkom území od východného Francúzska na západe až po Karpatsku kotlinu na východe, zasahujúc aj na severozápadný Balkán.

Rozlišuje sa výhodohalštatský okruh a západohalštatský okruh; druhý z nich je úzko spätý s vystúpením historickych Keltov. Oblasť východných Álp patrí Ilýrom a Venetom.