FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Karpatská kotlina


Karpatská kotlina

- sústava zníženín zovretých oblúkom Karpát, Álp a Dinaríd.

Na Slovensko z nich zasahujú severnými okrajmi tri čiastkové zníženiny:

Viedenská panva Záhorskou nížinou,
Malá dunajská nížina severne od Dunaja Podunajskou nižinou
a Veľká dunajská nížina na juhovýchdonom cípe Slovenska
Východoslovenskou nížinou.

V geovednej liteartúre je termín Karpatská kotlina pomerne málo frek- ventovaný, ale v spoločensko-vednej oblasti sa vzhľadom na jeho historický, historicko-politický a ekonomický význam používa častejšie ( L125;48).