FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kresťanstvo 1978 -


kresťanstvo 1978 -

"Na začiatku jeho (sc. Jána Pavla II.) pontifikátu bolo 739 126 000 rímskych katolíkov, t. j. 18% svetového obyvateľstva 4 094 110 000. Táťo ľudská masa predstavovala významnú výchovnú a kulturnu moc; mala 79 207 základných a viac než 28 000 stredných škôl a takmer milión študijných príležitostí na univerzitách. Ešte začiatkom šesťdesiatych rokov bolo v tradičných krajinách srdca Európy (a v Severnej Amerike) vcelku 51,5% katolíkov. Pri nástupe Jána Pavla II. sa katolicizmus stal náboženstvom tretieho sveta. Zo šestnástich krajín, ktoré mali viac než 10 miliónov katolíkov, patrilo do tretieho sveta osem. Z hľadiska celkového počtu mali toto poradie: Brazília (viac než 1000 miliónov katolíkov a 330 biskupov), Mexiko, Taliansko, Argentína, Kolumbia, Peru, Venezuela, Francúzsko, Španielsko, Poľsko, Západné Nemecko, Československo, USA, Kanada, Zair a Filipíny. Rátalo sa, že v roku 2 000 bude 70% katolíkov žiť v rozvojových krajninách, hlavne v Afrike a v Latinskej Amerike. Katolicizmus na jednej strane prestal byť prevažne európskym javom, na druhej strane sa stal nábožnestvom miest a veľkomiest. Okolo roku 2 000 bude väčšina katolíkov žiť v obrích metropolách s viac než 5 miliónmi obyvateľov, najmä vo vôbec najväčších mestách sveta, ktorými sú Mexico City (31 miliónov) a Sao Paolo (26 miliónov). Avšak zatiaľ čo demografické ťažisko katolicizmu sa presunulo do Južnej Ameriky v dôsledku vysokej pôrodnosti, ktorou sa obyvateľstvo po roku 1945 zdvojnásobilo, v skutočnosti sa najrýchlejšie šírilo konverziami v čiernej Afrike. Podľa štatistík sedemdesiatych rokov sa o rozvoj kresťnasdtva v Afrike z 25 miliónov v roku 1950 približne na 100 miliónov v roku 1975 zaslúžila hlavne katolická cirkev, ktorá od roku 1950 zdvojnásobila počet misionárov.

Z týchto závažných zmien vyplynuli ďalšie paradoxy. V Latinskej Amerike, najmä v Brazílii a Strednej Amerike bola najpopulárnejšou stránkou katolicizmu takzvaná ' teológia slobody'....

Omnoho silnejším a takmer všadeprítomným javom v latinskej Amerike sedemdesiatych rokov bola narastajúca religiosidad popular...." ( L260;681)