FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Religiosidad popular


religiosidad popular

- nepolitické, antiintelektuálne, spontánne, oddané a vrelé náboženstvo charakterizované uctievaním svätých, často neoficiálnym, ostatkov a posvätných miest. Ján Pavol II. dal hnutiu pečať súhlasu, keď trval na návšteve chrámu Panny Márie guadelupskej a dal obyvateľov Mexika pod ochranu tejto indiánskej madony. ( L260;861-682)