FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kraj


kraj

- miesto najväčšmi vzdialené od stredu niečoho, okraj nejakej veci, začiatok alebo koniec; územie, krajina, oblasť.