FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Korelácia


korelácia

- vzájomný vzťah medzi dvoma predmetmi, javmi alebo pojmami, súvzťažnosť ( L207;746).